miércoles, 17 de febrero de 2016
Possibilitats de la robòtica en l’àmbit educatiu.


Les tecnologies abracen molts camps on es relacionen el coneixement i la tècnica: Alguns d’aquests camps són l’ús de materials (fustes, plàstics, metalls, tèxtil, petris, entre d’altres), la representació gràfica i el disseny, l’ús d’energies, el coneixement de màquines, mecanismes, l’electricitat, l’electrònica o la pneumàtica. Darrerament les noves tecnologies també s’han incorporat: la programació, la tecnologia de control, el disseny i impressió en 3D i sobretot “la robòtica”.
 
És precisament la robòtica la que aconsegueix que els alumnes s’engresquin per aquests àmbits ja que, en aquestes edats, té un element motivador molt potent. A més en ella s’aglutinen tots els camps abans esmentats. Per dissenyar, construir i fer funcionar un robot cal seguir un seguit de passos.
 1. Imaginar el que es vol fer.
 2. Dibuixar i dissenyar (aquí el disseny i impressió en 3D ha obert moltes possibilitats)
 3. Buscar i utilitzar els elements més adients (materials, màquines, components, ,,,)
 4. Construir, revisar i tornar a construir:
 5. Programar.
 6. Jugar.

Així la robòtica i la programació s’han fet indispensables en l’àmbit educatiu tal com reflecteixen les competències bàsiques  establertes pel Departament d’Ensenyament, tant a Primària com a Secundària.

La inquietud del Departament de Tecnologia d’aquest centre va fer crear l’espai Can Puig Imagina. “CanPuigImagina” és un espai virtual i físic creat l’any 2014 amb l’objectiu de difondre innovacions tecnològiques com la robòtica i la impressió en 3D a l’àmbit educatiu.  Es tracta d’un espai obert pensat per alumnes de secundària i de primària amb inquietuds tecnològiques, per a la formació de professorat, i per l’ús de la comunitat educativa en general.

Aquest espai ha possibilitat ...

 •  La incorporació d’aquests nous continguts abans que fossin fixats pel Departament d’Ensenyament . Els alumnes ja treballen en aquestes tecnologies des de 1r d’ESO.
 • Impartir cursos. Durant el curs 2014/2015, alumnes de 4t d’ESO van fer de professors de nens i nenes de 3r de primària.
 • Atendre a les escoles que ho demanin i que vulguin conèixer aquest àmbit.
 • Realitzar treballs de recerca creatius i innovadors tal i com se’ns ha reconegut en diferents premis.
 • Creació de material didàctic relacionat amb el disseny, la programació i la robòtica.

No vull acabar sense anomenar els dos verbs que reflecteixen molt bé tot el que pretenem:

IMAGINA i CREA

martes, 3 de marzo de 2015

Presentació

 

Tecnologia de control   -  Programació  -  Robótica  - Disseny i impressió en 3DESPAI IMAGINAClauers de 2n


 Robot seguidor                                 Robot humanoide
Projectes presentats al forum "Impulsem la robótica" a Cosmocaixa.

jueves, 7 de agosto de 2014

El futur de les Tecnologies / El futuro de las TecnologíasCatalà  / Castellano

EL FUTUR DE LES TECNOLOGIES

Fins no fa gaire parlar de Tecnologies a l’ensenyament secundari era sinònim de dibuix tècnic, materials, electricitat i electrònica, màquines i mecanismes, informàtica, etc. Darrerament l’evolució que han sofert altres camps com la tecnologia de control, la programació, la robòtica, el món de les aplicacions per a dispositius mòbils i el disseny i la impressió en 3D, han fet que nous continguts siguin assequibles per als alumnes de l’ESO.

Aquest camps són molt més atractius pels adolescents i, fins i tot, per la quitxalla, alhora que permet treballar procediments força interessants d’una manera molt amena i creativa: programació i planificació, aprenentatge intuïtiu, creació, invenció, desenvolupament de projectes, etc.

Potenciar aquests camps a l’ensenyament és fonamental per ajudar a donar resposta a un dèficit que sempre ha tingut la nostra societat: estudiants de graus universitaris i cicles formatius de caire tècnic. També cal dir que, segons l’experiència de molts professionals innovadors que ja portem temps treballant en aquests àmbits, és una bona eina per rescatar aquells alumnes que no troben el seu lloc en el nostre sistema educatiu.  Estaran les administracions a l’alçada?

La resposta ja ens va arribar i ho torna a fer en forma de reformes educatives i no queda més remei que ser pessimista. Des de la primera, les Tecnologies han anat perdent interès per als responsables d’educació. L’única cosa que els hi desperta interès són aspectes que els hi donin rèdit polític com, per exemple, augmentar hores en algunes matèries determinades o dotar als alumnes amb ordinadors, fet que va arribar a ser gairebé una obsessió i que educativament era força qüestionable. També cal ser autocrítics i esmentar que alguns professionals, bé per comoditat, per manca d’interès o per falta de formació, han donat una imatge de les Tecnologies molt desafortunada.

No vull acabar sense tornar a destacar les possibilitats que aquests nous camps ens ofereixen i que han inspirat el lema d’aquest espai: Imagina i crea amb les Tecnologies. Aquest bloc neix amb la intenció d’ orientar i  de compartir un espai per a tothom que tingui inquietuds ens aquests àmbits de les Tecnologies.


EL FUTUR0 DE LAS TECNOLOGÍAS

Hasta hace poco, hablar de las Tecnologías en la enseñanza secundaria era sinónimo de dibujo técnico, materiales, electricidad y electrónica, máquinas y mecanismos, informática, etc. Últimamente la evolución que vive campos como la tecnología de control, la programación, la robótica, el mundo de las aplicaciones para dispositivos móviles y la impresión en 3D, ha favorecido que nuevos contenidos sean asequibles para los alumnos de la ESO.

Estos ámbitos son mucho más atractivos para los adolescentes, e incluso para niños, al mismo tiempo que permiten trabajar procedimientos muy interesantes de una manera divertida y creativa: programación y planificación, aprendizaje intuitivo, creación, invención, desarrollo de proyectos, etc.

Potenciar estos campos en la enseñanza es fundamental para dar respuesta a un déficit que siempre ha tenido nuestra sociedad: estudiantes de grados universitarios y/o ciclos formativos técnicos. Comentar también, que teniendo en cuenta la experiencia de muchos profesionales innovadores que ya llevan tiempo trabajando en estos ámbitos, se pueden considerar una buena herramienta para rescatar a aquellos alumnos que no encuentran su sitio en nuestro sistema educativo. ¿Estarán las administraciones a la altura?

La respuesta ya nos llegó y lo vuelve a hacer en forma de reformas educativas y desgraciadamente hay que ser pesimista. Desde la primera reforma, las Tecnologías han ido perdiendo interés para los responsables en educación. Parece que su único que les importa es potenciar aquello que les den rentabilidad política, como por ejemplo, aumentar las horas de algunas materias determinadas o dotar a los alumnos de ordenadores; esto último llegó a convertirse casi en una obsesión, por otra parte bastante cuestionable. Pero también hay que ser autocríticos y señalar que algunos profesionales, bien por comodidad, por falta de interés o de formación, han dado una imagen de las Tecnologías muy desafortunada.

No querría acabar sin volver a destacar las posibilidades que estos nuevos campos técnicos nos ofrecen y que han inspirado el lema de este espacio: Imagina y crea con las Tecnologías. Este bloc nace con la intención de orientar y de compartir un espacio para todos aquellos que tengan inquietudes por las Tecnologías.