Imagina AndroidCatalà / CastellanoLa placa Imagina Android és una placa de control programable que utilitza el microprocessador “Picaxe 20M2”. És tracta d’una placa econòmica sent així l’única placa del mercat amb possibilitats de ser adquirida pels alumnes (un alumne, una placa). Amb aquesta placa es poden fer moltes pràctiques sense necessitat d’ampliar-la però també es poden connectar diversos mòduls d’expansió i, fins i tot, es pot comunicar amb dispositius Android sempre i quan es disposi del mòdul de Bluetooch.

Existeixen varies formes de programar la placa. Una d’elles és el software parcialment lliure “Programing Editor” que es pot descarregar des de la pàgina oficial de Picaxe.

Tot seguit us podreu descarregar o veure tutorials d'un total d'onze pràctiques que es poden fer amb aquesta placa, encara que per algunes cal alguns mòduls d'expansió. Al final també us podreu descarregar el document "Imagina Plus"  en que hi ha més informació que pot ser d'utilitat.La placa Imagina Android es una placa programable que utiliza el microprocesador "Picaxe-20M2". Se trata de una placa económica siendo así la única placa del mercado con posibilidad de ser adquirida por los alumnos (un alumno, una placa). Con esta práctica se pueden realizar muchas prácticas sin ampliarla pero también se pueden conectar diversos módulos de expansión y, incluso, se puede comunicar con dispositivos Android siempre que se disponga del módulo Bluetooch.Existen varias formas de programar la placa. Una de ellas es el software parcialmente libre "Programming Editor" que se puede descarga desde la página oficial de Picaxe.A continuación se pueden descargar o ver tutoriales de once prácticas que se pueden realizar con la placa, aunque en alguna de ellas hace falta módulos de expansión. Al final también se puede descargar el documento "Imagina Plus" en el que hay más información sobre las prácticas que os puede ser de utilidad.
Pràctica 01- Iniciació a la programació de la placa Imagina Android
L’objectiu d’aquesta primera pràctica és conèixer l’entorn del programa “Programming Editor”, fent un programa molt senzill, simulant-lo al mateix ordinador i transferint-lo a la placa “Imagina Android”.

El objetivo de esta primera pràctica consiste en conocer el entorno del "Programming Editor", realizando un programa sencillo, simulándolo en el propio ordenador y transfiriéndolo a la placa "Imagina Android".


https://drive.google.com/file/d/0B6pC-Wv0642vZmVqdzM1dGxuX1U/edit?usp=sharing          https://www.youtube.com/watch?v=1s36st-z4NQPràctica 02 - Control de sortides: semàfor de cotxes.
En aquesta pràctica es controlaran les tres sortides que tenen connectats els LEDs de la placa: vermell, groc i verd. L’objectiu és aconseguir que els LEDs s’il·luminin simulant un semàfor real. Per fer la simulació més real també es proposa la realització d’una maqueta senzilla d’un semàfor amb tres LEDs que caldrà connectar.

En esta práctica se controlan las tres salidas que estan conectadas con los LEDs de la placa: rojo, amarillo i verde. Con ello se pretende conseguir que los LEDs se iluminen simulando un semáforo real. Para hacer la simulación más real se propone la ralización de una sencilla maqueta de un semáforo con tres diodos que se deberán conectar con la placa.


https://www.youtube.com/watch?v=tdTdVryAH_4

Pràctica 03
Controls de sortides amb mòdul de potència: la nòria

L’objectiu d’aquesta pràctica és comprovar el funcionament del mòdul d'expansió  per a motors. Per estudiar el seu funcionament es pot crear una maqueta d’una nòria i fer que simuli el mateix moviment que té aquesta, és a dir, girar una estona cap un sentit i després canviar-lo.

En esta pràctica se utilizará un módulo de expansión para motores. Para estudiar su funcionamineto se puede crear la maqueta de una nória y simular su movimiento: giro durante un periodo en un sentido para después cambiarlo.

https://drive.google.com/file/d/0B6pC-Wv0642veGN5NkhWbFJXeVk/edit?usp=sharinghttps://www.youtube.com/watch?v=x-E6KfO1wBg
Pràctica 04
Controls d’entrades digitals.

En aquesta pràctica 04, treballarem amb les entrades digitals de la Placa Imagina Android. En aquest cas no realitzarem cap maqueta, sinó, un seguit de cinc pràctiques que es poden simular amb la placa.

De les entrades de la placa, n’hi ha que ja estan ocupades per elements com la NTC, LDR, etc. però d’altres estan lliures. Una de les entrades ocupades correspon a un polsador digital que té un “1” quan es polsa i un “0” quan no està polsat.


En esta práctica 04, se trabajaran con una de las entradas digitales de la Placa Imagina Android. En este caso no se realizará ninguna maqueta si no que se realizaran cinco programas que se podrán simular con la placa.

De las entradas digitales de la placa, hay que ya estan ocupadas por elementos como la NTC, LDR, etc. pero otras estan libres. Una de las entradas ocupadas corresponde al pulsador y tiene un "1" cuando se pulsa y un "0" cuando no está apretado.

https://drive.google.com/file/d/0B6pC-Wv0642vdDdMUU50NEl5Rms/edit?usp=sharing https://www.youtube.com/watch?v=KWX3PCDMjdE


Pràctica 05
Variables.

En aquesta pràctica explicarem el concepte de variables. En aquest cas tampoc utilizarem cap maqueta i en alguns casos no podrem simular el programa a la placa però si es faran un total de cinc pràctiques curtes amb propostes d’ampliació.

En esta práctica explicaremos el concepto de variables. En este caso tampoco utilizaremos ninguna maqueta y en algunos casos no podremos simular el programa en la placa pero si se realizaran un total de cinco prácticas cortas con propuestas de ampliación.

https://drive.google.com/file/d/0B6pC-Wv0642vbVNQeE1WUF9TWTA/edit?usp=sharinghttps://www.youtube.com/watch?v=30yXuflbppsPràctica 06:
Entrades analògiques amb sensor de llum: LDR

En aquesta pràctica s'utilitzarà l'entrada que te connectada la resistència NTC. En aquest cas farem una maqueta per simular el funcionament de l'encesa dels fanals del carrer.

En esta práctica se utilizará la entrada que tiene conectada la resistencia NTC. Es este caso, se construirá una maqueta para simular el funcionamiento del encendido de las farolas de la calle.

https://drive.google.com/file/d/0B6pC-Wv0642vNVRRbXU1anl0TW8/edit?usp=sharinghttps://www.youtube.com/watch?v=-o6nT5OFM_c

Pràctica 07
Entrades analògiques amb sensors de temperatura: NTC i mòdul d’expansió.

El control de temperatura s’utilitza en molts aparells del nostre entorn: estufes, neveres, escalfadors, etc. Quan en la placa es vol controlar motors depenen de la temeperatura, llavors es necessari afegir un mòdul d’expansió.

Realitzarem un programa que simularà el funcionament d'un ventilador del radiador del cotxe, és a dir, quan la temperatura sigui elevada, el ventilador es posarà en marxa. En aquest cas també es realitzarà una maqueta per fer la simulació més real.
 
El control de temperatura está presente en muchos de los electrodomésticos de nuestro alrededor: estufas, neveras, calentadores, etc. Cuando con la placa se quiere controlar motores dependiendo de la temperatura, entonces es necesario añadir un módulo de expansión.

Realizaremos un programa que simulará el funcionamiento de un ventilador del radiador de un coche, así cuando la temperatura sea elevada, el ventilador se pondrá en funcionamiento. En este caso también se realizará una maqueta para hacer la simulación más real.
  
https://drive.google.com/file/d/0B6pC-Wv0642vSDZMeWNJVVh6a0U/edit?usp=sharinghttps://www.youtube.com/watch?v=iRspo4-H4u0


Pràctica 08
Sensor de presència.

En aquesta pràctica s’utilitzarà un sensor d’infraroig per muntar una alarma de seguretat. També s’aprofitarà per introduir el concepte de les subrutines en la programació.

Con esta práctica se utilizará un sensor de infrarrojos para montar una alarma de seguridad. También de aprovechará para introducir el concepto de las subrutinas en la programación.


https://drive.google.com/file/d/0B6pC-Wv0642vbXp0WFRVRmF5N2c/edit?usp=sharinghttps://www.youtube.com/watch?v=k71uYkcrN8I

Pràctica 09
Recepció d’infraroig    

En aquest cas farem un programa per controlar l'encesa i apagada de llums amb un comandament a distància d'infrarojos. Quan pitgem diferents botons del comandament, il·luminarem diferents LED’s que s’hauran disposat i repartit per la maqueta d'una habitació

En este caso realizaremos un programa para controlar el encendido y apagado de luces con un mando a distancia de infrarrojos. Al apretar los botones del mando, se iluminarán diferentes diodos Led que se habrán distribuido por la maqueta de una habitación.

https://drive.google.com/file/d/0B6pC-Wv0642vSXJLRGRhOVh2ZWs/edit?usp=sharinghttps://www.youtube.com/watch?v=tlI69mXjeWQ
 
Pràctica 10
Control de servomotors

En aquesta pràctica realitzarem programes que ens permetran controlar servomotors. Per fer els programes introduirem una nova ordre anomenada “Servo”.  En aquest cas també farem una maqueta simulant un telescopi al qual  podrem situar la seva posició.

En esta práctica realizaremos programas que nos permitirán controlar servomotores. Para realizar los programas introduciremos una nueva orden llamada "Servo". En este caso también construiremos una maqueta para la simulación de un telescopio en el que se podrá situar su posición.
 
https://drive.google.com/file/d/0B6pC-Wv0642vZE5CNnlRdk43elk/edit?usp=sharinghttps://www.youtube.com/watch?v=Dczm2cQK3ScPràctica 11
Control amb un nunchuk.

El nunchuk és un comandament que té varis sensors. Per captar aquests sensors cal fer programes amb subrutines específiques. En aquesta pràctica es veurà la forma d’ utilitzar aquest element per controlar la posició d'una càmera de vigilància gràcies al nunchuk i dos servomotors.

El nunchuk es un mando que tiene varios sensores. Para captar las señales de este sensor es necesario realizar programas con subrutinas específicas. En esta práctica se verá la forma de utilizar este elemento para controlar la posición de una cámara de vigilancia gracias al nunchuk y dos servomotores.


https://www.youtube.com/watch?v=iXAneuBuXKo


Imagina plus.

En aquest darrer document s'expliquen tres aspectes més relacionats amb les pràctiques de la Placa Imagina Android: els problemes i solucions que ens podem trobar en l'ús de la placa, les pràctiques que han quedat pendents de fer i la possibilitat de realitzar les maquetes en 3D.

En este último documento se describen tres aspectos más relacionados con las prácticas de la Placa Imagina Android: los problemas y soluciones que pueden aparecer con el uso de la placa, las prácticas que han quedado pendientes de realizar y la posibilidad de realizar maquetas en 3D.


https://drive.google.com/file/d/0B6pC-Wv0642vSEI3ajBYeDdPR3c/edit?usp=sharing

No hay comentarios:

Publicar un comentario