SketchUpCatalà  / Castellano
El “SketchUp” és un programa de dibuix en tres dimensions que permet dissenyar objectes mostrant l’alçada, l’amplada i la profunditat i mirar-los des de la posició que es desitgi. Programes com el Paint només ens permeten dibuixar en dos dimensions i no es poden veure els objectes des de diferents punts: coma molt es pot apropar la imatge del dibuix.

Existeix una versió lliure el “SketchUp Make” que es pot descarregar e instal·lar sense problemes des de la pàgina oficial “SketchUp.com” si es vol el programa en anglès o “SketchUp.com/es” si es vol el programa en castellà. A més a més també existeixen “Plugins” que són petits subprogrames que complement el programa principal per tenir més aplicacions.

El SketchUp es fàcil d’usar i s’ha creat pensant en un ús divertit i intuïtiu per això és molt adequat fins i tot per a nenes. Així no es deurà de dedicar molt de temps a aprendre el programa i es podrà dedicar més temps espai a emprar el programa.

A continuació teniu una sèrie de dissenys que us pot servir per aprendre a utilitzar el SketchUp.


PDF1 – Pont.
 https://drive.google.com/file/d/0B6pC-Wv0642vbHNCekdiZVVXTnM/edit?usp=sharing


PDF 2 – Escala corba
https://drive.google.com/file/d/0B6pC-Wv0642vbXlXSXRvOVBEUFk/edit?usp=sharing

Más ejercios elaborados por Pedro Landín
https://drive.google.com/file/d/0B6pC-Wv0642vZi1ONXRsbnk3V0k/view?usp=sharingEl  “SketchUp” es un programa de dibujo en tres dimensiones que permite diseñar objetos mostrando la altura, anchura y profundidad y verlos desde la posición que se desee. Programas como el Paint sólo nos permiten dibujar en dos dimensiones y no se puede ver los objetos desde diferentes puntos: como mucho se puede acercar la imagen del dibujo.

Existe una versión libre el “SketchUp Make” que se puede descargar e instalar sin problemas desde la página oficial “SketchUp.com” si se quiere el programa en inglés o “SketchUp.com/es” para descargarlo en castellano. Además también existen “Plugins” que son pequeños subprogramas  que complementan el principal para tener más aplicaciones.

El SketchUp es fácil de utilizar y se ha creado pensando en un uso divertido y intuitivo por ello es muy adecuado incluso para niños. De esta forma no tendrá que dedicar mucho tiempo a aprender el programa pudiéndose dedicar más espacio a utilizar el programa.

A continuación tenéis una serie de diseños que os ayudarán a aprender el funcionamiento del SketchUp.


PDF 1 – Puente
https://drive.google.com/file/d/0B6pC-Wv0642vdWhwb3ZFZG1JZGM/edit?usp=sharing


PDF 2 – Escalera curva
https://drive.google.com/file/d/0B6pC-Wv0642vVFJUVGtJYmRRY0k/edit?usp=sharing

No hay comentarios:

Publicar un comentario